Kvalita služieb v osobnej železničnej doprave

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalita služieb v osobnej železničnej doprave
Autor práce:
Sabela, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hůlová, Marie
Osoba oponující práci:
Kořánová, Helena
Jazyk práce:
Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá kvalitou služieb v osobnej železničnej doprave v Českej republike a navrhuje možné zlepšenia. V prvej časti práce popisuje hlavné pojmy, informácie o danej doprave a jej poskytovateľov. Praktická časť začína praktickou aplikáciou Ishikawového diagramu, pokračuje analýzou vypracovaného dotazníka a v poslednej časti definuje návrhy na zlepšenie, ktoré vychádzajú najmä z dotazníka.
Klíčová slova:
železničná doprava; Ishikawov diagram; kvalita služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalita služieb v osobnej železničnej doprave
Překlad názvu:
Quality of rail transport services
Autor práce:
Sabela, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Hůlová, Marie
Osoba oponující práci:
Kořánová, Helena
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the quality of passenger rail services in Czech Republic and suggests possible improvements. The first part describes the main concepts, information about rail services and providers. The practical part begins with the practical application of Ishikawa's diagram, it continues with an analysis of the filled in questionnaires and in the last section suggestions for improvement are defined, which are mainly based on the questionnaire.
Klíčová slova:
rail transport; the quality of service; Ishikawa diagram

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2010
Datum podání práce:
15. 4. 2010
Datum obhajoby:
02.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24771_xsabt02.pdf [927,07 kB]
Oponentura:
14577_koranova.pdf [90,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
24771_hulova.pdf [27,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24771/podrobnosti