Rezervy v účetnictví podnikatelů/Provisions in Accounting of Businesses

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rezervy v účetnictví podnikatelů/Provisions in Accounting of Businesses
Autor práce:
Jakubcová, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Míková, Marie
Osoba oponující práci:
Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with problems of provisions. Its substantial part is devoted to obvious provisions. First of all, there is metioned a general determination of provisions and some of Generally accepted accounting principles, which have the largest influence on formation of provisions. The thesis describes provisions according to International Financial Reporting Standards and according to the Czech legislation. Consequently, the thesis compares czech approach to provisions with IFRS's approach. With regard to upcoming amendments of provision in IFRS the part of thesis reports essential proposed changes. The end of the thesis is devoted to buried reserves. There is mentioned life cycle, meaning and examples of buried reserves.
Klíčová slova:
prudence principle; buried reserves; IAS 37; provisions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
02.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23574_xjakk02.pdf [693,22 kB]
Oponentura:
14952_roubicko.pdf [31,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
23574_mikova.pdf [34,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23574/podrobnosti