Obchodné vzťahy Slovenska a EÚ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodné vzťahy Slovenska a EÚ
Autor práce:
Kolesárová, Maria
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Gullová, Soňa
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať obchodné vzťahy Slovenska s Európskou úniou, ich postupný vývoj od príprav na vstup do EU až po súčasnosť. Kľúčovú časť práce som venovala vývoji zahraničného obchodu SR, ako samotného tak i s EU a jeho zmeny po vstupe do EU. V jednotlivých kapitolách sa ďalej venujem prípravám SR na vstup do EU, charakteristike spoločnej obchodnej politiky a vonkajším vzťahom EU. Súčasťou práce je tiež definovať trendy v ďalšom smerovaní zahraničného obchodu v rámci EU i smerovaní slovenskej zahraničnej politiky a nakoniec zhrnúť prínosy a riziká vyplývajúce z členstva v Europskej únii.
Klíčová slova:
obchodná politika; Slovensko; zahraničný obchod; obchodné vzťahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2010
Datum podání práce:
31. 5. 2010
Datum obhajoby:
31.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24420_xkolm52.pdf [975,26 kB]
Oponentura:
15850_Gullová.pdf [254,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
24420_klosova.pdf [252,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24420/podrobnosti