Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace při hodnocení efektivnosti bankovních poboček

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace při hodnocení efektivnosti bankovních poboček
Autor práce:
Vavruška, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jablonský, Josef
Osoba oponující práci:
Chrobok, Viktor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In the first, theoretical part of this bachelor thesis the theoretical basis of data envelopment analysis (focusing on the CCR and BCC models) is described and its principle is illustrated with the simple examples. The aim of this thesis is to analyze the efficiency of GE Money Bank branches, using the models described in the first part. The choice of inputs and outputs of bank branches is based on foreign studies, referred to in the second part. Another goal is the inclusion of the factor of potential of bank branches, which is understood here as the average gross wage in the given region. This was achieved by the modification of original data using the ratio of average gross monthly wage in the Czech republic and the average gross monthly wage in the given region. There are compared the results obtained by a calculation based on the original data and the results achieved after adjusting the data, in the final part of the thesis.
Klíčová slova:
BCC model; CCR model; efficiency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2010
Datum podání práce:
20. 5. 2010
Datum obhajoby:
08.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25629_xvavm14.pdf [4,37 MB]
Oponentura:
16041_xchrv02.pdf [34,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
25629_jablon.pdf [113,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25629/podrobnosti