Marketingová a komunikační strategie pro hudební soutěž Skutečná liga

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová a komunikační strategie pro hudební soutěž Skutečná liga
Autor práce:
Stanislav, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Jakl, Ladislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
První, teoretická část práce obecně popisuje marketing, marketingové a komunikační strategie. Praktická část je věnována popisu hudební soutěže Skutečná liga, dále analýze její cílové skupiny, analýze konkurence a dosavadní marketingové a komunikační strategii. Na základě těchto výzkumů byla sestavena SWOT analýza, v jejíž korespondenci byly identifikovány cíle Skutečné ligy. S ohledem na zjištěné výsledky byla navržena jednotlivá, konkrétní doporučení s časovým harmonogramem tvořící nově navrhovanou marketingovou a komunikační strategii.
Klíčová slova:
hudba; marketing; komunikační strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová a komunikační strategie pro hudební soutěž Skutečná liga
Překlad názvu:
Marketing and communication strategy for music contest Skutečná liga
Autor práce:
Stanislav, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Jakl, Ladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The first theoretical part of the work describes in general marketing, marketing and communication strategies. The practical part is given to description of the music contest Skutečná liga, then to analysis of its target group, to analysis of its competition and of previous marketing and communication strategy. SWOT analysis is made up on the grounds of these researches. Particular, concrete recommendations with time-harmonogram building a new marketing and communication strategy were suggested according to the founded results.
Klíčová slova:
music; communication strategy; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2010
Datum podání práce:
4. 6. 2010
Datum obhajoby:
11.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25016/podrobnosti