Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity

Autor práce: Březíková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Turnerová, Lenka
Osoba oponující práci: Khelerová, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá teorií motivace a jednotlivými zaměstnaneckými benefity. Praktická část popisuje zaměstnanecké benefity v ČSOB, kde byl také proveden formou dotazníků výzkum. Dotazníky byly vyplněny zaměstnanci z různých oddělení ČSOB. Tito zaměstnanci zodpovídali otázky týkající se motivace a zaměstnaneckých benefitů. Výsledky výzkumu jsou zpracovány pomocí grafů a je k nim připojen komentář.
Klíčová slova: zaměstnanecké výhody; motivace zaměstnanců; ČSOB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity
Překlad názvu: Employee motivation and benefits
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of my bachelor's thesis is the employee motivation and benefits. The thesis is divided in two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part deals with the theory of motivation and individual employee benefits. The practical part describes employee benefits in ČSOB, where I did my research by questionnaires that were filled in by employees from different departments of ČSOB. These employees answered questions about their work motivation and benefits. The resultts are presented in graphs and with a comments.
Klíčová slova: employee motivation; employee perks; ČSOB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 11.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23480_xbret12.pdf [576,23 kB]
Oponentura16537_kheler.pdf [23,59 kB]
Hodnocení vedoucího23480_turner.pdf [23,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23480/podrobnosti