Administrativní náročnost veřejných výdajových programů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Administrativní náročnost veřejných výdajových programů
Autor práce:
Forgáčová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavel, Jan
Osoba oponující práci:
Vítek, Leoš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is focused on finding administrative costs of the selected public spending program - the Operational Programme Education for Competitiveness. The work presents the theory of public expenditure, public spending projects and administrative costs to the extent required. There is also described the Operational Programme Education for Competitiveness itself. The core is in the analysis of administrative costs for the three types of projects, the administrative burden is watched in the selected projects at various levels of implementation structure. The values observed are compared, evaluated and commented. The problematic areas are formulated pursuant to the observed data. To determine the necessary data has been used a questionnaire survey.
Klíčová slova:
survey; red tape; project; public spending program; Structural Funds; operational Programme Education for Competitiveness; grants; administrative costs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 11. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
11.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22662_xfore01.pdf [1015,30 kB]
Oponentura:
16334_vitek.pdf [71,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
22662_pavelj.pdf [71,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22662/podrobnosti