Faktory lokalizace ekonomických subjektů v Euroregionu Labe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Faktory lokalizace ekonomických subjektů v Euroregionu Labe
Autor práce:
Suchá, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kramulová, Jana
Osoba oponující práci:
Damborský, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The present bachelor work deals with evaluation of location factors that are crucial for economic subjects when they localize their residencies and which undoubtedly affect the overall structure of the national economy. The goal of this work is to characterize the most important location factors that led the companies to place their residencies in the Euroregion Labe. In the theoretical part the historical development of location theory is introduced. Furthermore, major economic aspects which play role in locating firms are defined as well as several spatial analysis indicators are explained. The practical part is focused on the summary of euroregions importance, introduction of socio - economic situation of the Euroregion Labe and the characteristics of companies located here. The final part is devoted to evaluation of questionnaire research which strives to generalize important location factors.
Klíčová slova:
localization; location theory; factors of location; Euroregion Labe; euroregion; spatial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2010
Datum podání práce:
10. 5. 2010
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24796_xsuct07.pdf [1,18 MB]
Veřejná příloha:
3708_xsuct07.pdf [382,26 kB]
Oponentura:
15778_damborsm.pdf [167,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
24796_xkraj63.pdf [71,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24796/podrobnosti