Tržní a veřejný sektor v rozvojových zemích

Autor práce: Sloviaková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Osoba oponující práci: Luštický, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tržní a veřejný sektor v rozvojových zemích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit rozsah veřejného a tržního sektoru v nejméně rozvinutých zemích. Z počátku jsem se zabývala ujasněním si základních pojmů a dále definicí několika ukazatelů, které mi pomohly určit rozsah sektorů. Na základě získaných a dále zpracovaných informací jsem dospěla k závěru, že soukromý sektor má mnohem větší rozsah než sektor veřejný. Toto tvrzení platí pro všechny tři zkoumané země, Etiopii, Nepál a Českou republiku.
Klíčová slova: Veřejný sektor; Tržní sektor; Podíl veřejných příjmů na HDP; Podíl veřejných výdajů na HDP; Ukazatelé rozsahu tržního a veřejného sektoru; Zaměstnanost ve veřejném a tržním sektoru; Nejméně rozvinuté země

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu veřejného sektoru
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tržní a veřejný sektor v rozvojových zemích
Překlad názvu: The Market and Public Sector in Developing Countries
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In the aim of my bachelor's thesis was discovering extent of the public and the private sector in The Least Developed Countries. At first, I was dealing with clarification of basic concepts and with definition of signpots, which helped me to discover extend of sectors. On the base obtained information I came to the conclusion, that the private sector had larger extent than the public sector. This conclusion applied to all three countries, Ethiopia, Nepal and The Czech Republic.
Klíčová slova: Private sector; Public sector; The Least Developed Countries; Signpots of extent of the public and the private sector; Employment rate in the public and the private sector; Part in public revenues on GDP; Part in public expenditures on GDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 09.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce20596_xslom11.pdf [677,28 kB]
Oponentura15365_xlusm04.pdf [83,57 kB]
Hodnocení vedoucího20596_musil.pdf [73,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20596/podrobnosti