Fundraising neziskového kulturního projektu

Autor práce:
Koulová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Malcová, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundraising neziskového kulturního projektu
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o fundraisingu neziskového kulturního projektu, tj. o získávání finančních a nefinančních prostředků potřebných k organizaci charitativní akce. V teoretické části je práce zaměřena na definování neziskového sektoru a pojmu fundraising, dále je věnována pozornost pravidlům a metodám fundraisingu a zdrojům financování neziskových organizací. Praktická část je zaměřena na organizaci a fundraising Charitativní aukce občanské sdružení Máme otevřeno? se zaměřením na porovnání "zvýhodněných" cen vztahujících se k pořádání charitativní, neziskové aukce s cenami reálně účtovanými podnikatelským subjektům.
Klíčová slova:
fundraising; neziskové organizace; kulturní projekt; charitativní aukce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra Arts managementu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundraising neziskového kulturního projektu
Překlad názvu:
Fundraising of non-profit cultural project
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with fundraising of non-profit cultural project. The theoretical part defines a notion nonprofit sector and fundraising and describes principles and methods of fundraising as well as potential financial sources. The practical part is devoted to a promotion and a fundraising of Charitable auction, a project of Máme otevřeno?, o. s. At the end there is a comparison of "favored" prices paid by a non-profit organization while promoting a charitable auction and the real prices paid by a business sector.
Klíčová slova:
charitable auction; non-profit organisations; fundraising; cultural project

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Arts management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2010

Datum podání práce:
31. 5. 2010

Datum obhajoby:
18.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25267_xkoul21.pdf [417,04 kB]

Veřejná příloha:
3940_xkoul21.pdf [483,98 kB]

Oponentura:
17238_malz00.pdf [92,50 kB]

Hodnocení vedoucího:
25267_hucb00.pdf [92,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25267/podrobnosti