Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti SAP BSCE

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti SAP BSCE
Autor práce:
Čamrová, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šikýř, Martin
Osoba oponující práci:
Švůgerová, Anna
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This paper familiarizes the readers with the contemporary trends in the area of employee education and development and offers aligned perspective on the issue, explains the basic notions, forms and methods of employee education and development and creates the foundation to understanding the importance of the education and development of the employees. The theoretical part of this paper focuses on understanding the notions and the division of the education and development methods into three groups - on the job, off the job and marginal methods. For the sake of completeness, I also mention the direction and trends in which the employee education and development progresses as well as the legislative adjustments of the corporate education in Czech republic. A part of this paper are also selected data from the 2006 survey "Further Expertising Education", done by the European Statistics Agency. The practical part focuses on the description and analysis of the education and development activities in the company SAP BSCE, including their evaluation and the prospective suggestions for improvement.
Klíčová slova:
development; SAP; methods; education; employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 1. 2010
Datum podání práce:
14. 5. 2010
Datum obhajoby:
18.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24364_xcamk00.pdf [591,70 kB]
Oponentura:
17081_Švůgerová.pdf [54,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
24364_sikyrm.pdf [30,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24364/podrobnosti