Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Budování Corporate Image a Corporate Identity

Autor práce: Vizingr, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budování Corporate Image a Corporate Identity
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Pohled na firemní identitu a firemní image. Práce přináší několik úhlů pohledu na prvky determinující firemní identitu: Corporate Design, produkt organizace, kulturu organizace, organizační chování a komunikaci organizace. Aplikace psychologických, sociologických teorií a teorie řízení a managementu na dané téma vysvětluje, jakým způsobem je pomocí firemní identity vytvářen firemní image. Praktická část se zabývá analýzou firemní identity a image firmy InBev, Staropramen.
Klíčová slova: chování; communication; design; image; corporate identity; corporate image

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budování Corporate Image a Corporate Identity
Překlad názvu: Building of Corporate Image and Corporate Identity
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Pohled na firemní identitu a firemní image. Práce přináší několik úhlů pohledu na prvky determinující firemní identitu: Corporate Design, produkt organizace, kulturu organizace, organizační chování a komunikaci organizace. Aplikace psychologických, sociologických teorií a teorie řízení a managementu na dané téma vysvětluje, jakým způsobem je pomocí firemní identity vytvářen firemní image. Praktická část se zabývá analýzou firemní identity a image firmy InBev, Staropramen.
Klíčová slova: chování; communication; design; image; corporate identity; corporate image

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2007
Datum podání práce: 27. 4. 2007
Datum obhajoby: 01.06.2007
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce5090_xvizt01.pdf [1,07 MB]
Oponentura2424_zeman.pdf [22,20 kB]
Hodnocení vedoucího5090_filipova.pdf [23,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/5090/podrobnosti