Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Evropské vzdělávací programy a základní školy v kraji Vysočina

Autor práce: Caklová, Michaela Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Osoba oponující práci: Sotonová, Klára

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropské vzdělávací programy a základní školy v kraji Vysočina
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce je zahájena obecným pojednáním o pojmech vzdělání a vzdělávání. Dále popisuje politiku Evropské unie v oblasti vzdělávání a obecně strukturu podpory směřující z Evropské unie. Dále se práce zaměřuje především na evropské vzdělávací programy, podprogramy a jiné formy mezinárodní spolupráce, které jsou využitelné základními školami. Praktická část se zabývá dotazováním v kraji Vysočina a dále popisem konkrétních příkladů mezinárodních projektů realizovaných vybranými základními školami v kraji Vysočina.
Klíčová slova: vzdělání; Evropská unie; regionální politika; vzdělávací programy; mezinárodní spolupráce; mezinárodní projekty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu veřejného sektoru
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropské vzdělávací programy a základní školy v kraji Vysočina
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Práce je zahájena obecným pojednáním o pojmech vzdělání a vzdělávání. Dále popisuje politiku Evropské unie v oblasti vzdělávání a obecně strukturu podpory směřující z Evropské unie. Dále se práce zaměřuje především na evropské vzdělávací programy, podprogramy a jiné formy mezinárodní spolupráce, které jsou využitelné základními školami. Praktická část se zabývá dotazováním v kraji Vysočina a dále popisem konkrétních příkladů mezinárodních projektů realizovaných vybranými základními školami v kraji Vysočina.
Klíčová slova: vzdělání; Evropská unie; regionální politika; vzdělávací programy; mezinárodní spolupráce; mezinárodní projekty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby: 15.06.2007
Výsledek obhajoby: Dobře

Soubory ke stažení

Hlavní práce2007-caklova-michaela-KMVH-770526.pdf [793,23 kB]
OponenturaD_Caklova_Michaela_O_Sotonová.pdf [40,67 kB]
Hodnocení vedoucíhoD_Caklova_Michaela_V_Novotna.pdf [274,12 kB]