Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Islámský fundamentalismus a jeho role v současném světě

Autor práce: Heinzová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Osoba oponující práci: Novotná, Yvona

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Islámský fundamentalismus a jeho role v současném světě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce mapuje rozdíly mezi islámským fundamentalismem a jeho odnožemi - islamismem a extremismem a zastává tzv. třístupňové schéma. Podle něhož je základem všech hnutí fundamentalismus, druhý stupeň tvoří islamismus, jež se snaží prosadit islámský řád ve světě a poslední stupeň představuje extremismus. Práce se dále věnuje porovnání informací, jež přinášejí vybraná média o konkrétních činech spojených s islámským fundamentalismem.
Klíčová slova: islámský fundamentalismus; extremismus; islamismus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Islámský fundamentalismus a jeho role v současném světě
Překlad názvu: Islamic fundamentalism and its role in the contemporary world
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This theses presents the differences between islamic fundamentalism and its offshoots - islamism and extremism and maintains the so-called three-level scheme. Which says that the fundamentalism is foundation of all movement, the second stage consists of islamism, which seeks to enforce Islamic law in the world and the last stage is extremism. The theses also discusses the comparison of information that provide selected media about concrete acts connected with islamic fundamentalism.
Klíčová slova: islamic fundamentalism; extremism; islamism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 16.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21942_xheik03.pdf [308,67 kB]
Oponentura13212_sabacka.pdf [65,44 kB]
Hodnocení vedoucího21942_havlova.pdf [29,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21942/podrobnosti