Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Transformace ekonomiky Korejské republiky

Autor práce: Finková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlík, Petr
Osoba oponující práci: Furst, Rudolf

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Transformace ekonomiky Korejské republiky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce Transformace ekonomiky Korejské republiky shrnuje problematiku rozvoje a transformace jihokorejské ekonomiky. Zaměřuje se na vývoj ekonomiky od období japonské okupace do současnosti. Vzhledem k zpracování širokého časového období si práce neklade za cíl detailní analýzu jednotlivých transformačních kroků a procesů, ale jejím cílem je spíše předložit souhrný přehled vývoje. Pozornost je věnována procesům uvnitř ekonomiky, vnějším okolnostem zasahujícím do ekonomiky země a vnitřním politickým událostem relevantním pro daná období. Jsou přiblížena specifika korejské ekonomiky.
Klíčová slova: Korejská repbulika; ekonomický vývoj; transformace ekonomiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Transformace ekonomiky Korejské republiky
Překlad názvu: The Economic Transformation of the Republic of Korea
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis summarizes the issue of the developmnet and the transformation of the Korean economy. It focuses on the development of the economy since the Japanese occupation untill now. Due to this broad time period it's goal is not a detailed analysis of each transformation step and process but rather a general summary of the issue. The emphasis is put on the inner-economic processes as well as on the outside circumstances interfering the economy and on inner political issues. The thesis also clears up some specifics of the Korean economy.
Klíčová slova: economic development; the Republic of Korea; South Korea ; economic transformation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2009
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 14.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21216_xfinl01.pdf [1,11 MB]
Oponentura16275_Furst.pdf [21,03 kB]
Hodnocení vedoucího21216_qpavp02.pdf [164,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21216/podrobnosti