Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem)
Autor práce:
Vávrová, Jitka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mandel, Martin
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se snaží vysvětlit a blíže analyzovat základní pojmy v dané problematice, mezi které patří především vnější ekonomická rovnováha, platební bilance, saldo investiční pozice a měnový kurz. Z oblasti měnového kurzu jsou v práci popsány směný kurz a nominální a reálný efektivní kurz. Dále se práce zabývá možným vlivem jednotlivých sald platební bilance a salda investiční pozice na vnější rovnováhu a vývoj měnového kurzu. Teoretické závěry jsou podpořeny analýzou grafů s historickými daty ohledně daných pojmů od roku 1993 do roku 2009.
Klíčová slova:
nvestiční pozice; platební bilance; měnový kurz; vnější ekonomická rovnováha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2009
Datum podání práce:
20. 5. 2010
Datum obhajoby:
30.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22916_xvavj14.pdf [1,66 MB]
Hodnocení vedoucího:
22916_mandel.pdf [36,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22916/podrobnosti