Prevence rizik v oblasti BOZP se zaměřením na pracovní úrazy.

Autor práce: Abíková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hůlová, Marie
Osoba oponující práci: Hůrka, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Prevence rizik v oblasti BOZP se zaměřením na pracovní úrazy.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem prevencí rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a blíže se věnuje problematice pracovních úrazů. V teoretické části se zaměřuje na pracovní úraz, povinnosti z něho vyplývající pro zaměstnavatele i zaměstnance či možné způsoby odškodnění vycházející z dané legislativy. Praktická část se zabývá konkrétním případem vzniku pracovního úrazu, jeho analýzou a možným vyřešením vzniklé situace.
Klíčová slova: Management BOZP; pracovní úraz; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Prevence rizik v oblasti BOZP se zaměřením na pracovní úrazy.
Překlad názvu: Prevention of risks in OSH to focus on work accidents
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the prevention of risks to safety and health (OSH) and further deals with the problem of occupational accidents. The theoretical part focuses on work-related accident, the resulting obligations for both employers and employees, and possible ways of compensation based on the legislation. The practical part deals with the specific case of an accident at work, with its analysis and possible solving situations.
Klíčová slova: safery and health at work; work accident; management OHS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2009
Datum podání práce: 15. 1. 2010
Datum obhajoby: 29.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce20649_xabik00.pdf [523,14 kB]
Oponentura16514_Hůrka.pdf [1,26 MB]
Hodnocení vedoucího20649_hulova.pdf [27,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20649/podrobnosti