Dopady finanční krize na systém regulace bank

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady finanční krize na systém regulace bank
Autor práce:
Špániková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Petr
Osoba oponující práci:
Kalivoda, František
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theme of this thesis is the financial sector regulators' response to the recent financial crisis. The aim of the thesis is to evaluate new approaches to financial sector regulation and to answer the question whether financial regulators could learn from their past experience. The introductory section is devoted to a brief study of the reasons for the crisis and mistakes on the part of regulation and supervision. The analytical part deals with the analysis of the most significant changes in the regulation of the financial sector, which were a reaction to the financial crisis: the reform of supervision in the European Union, especially the new architecture of the supervisory and management approaches used for banks in crisis, changes of CRD and the taxation of financial institutions.
Klíčová slova:
Taxation of Financial Institutions; CRD; Larosière Report; Bank regulation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 4. 2010
Datum podání práce:
31. 8. 2010
Datum obhajoby:
22.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26074_xspak02.pdf [1,07 MB]
Oponentura:
17391_Kalivoda.pdf [926,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
26074_dvorakp.pdf [163,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26074/podrobnosti