Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Investice do lidskeho kapital: Vyplati se studovat na vysoke skole?

Autor práce: Špirit, Zbyněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubík, Rudolf
Osoba oponující práci: Urbánek, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Investice do lidskeho kapital: Vyplati se studovat na vysoke skole?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lidského kapitálu a investováním do terciárního vzdělání z mikroekonomického hlediska. První část popisuje teoretickou podstatu lidského kapitálu a jeho vývoj. Druhá část nastiňuje základní ekonomické statistiky jako vzdělanostní strukturu obyvatelstva, mzdovou úroveň a nezaměstnanost podle dosaženého vzdělání. Po teoretické stránce uvádí míru návratnosti, která značí výnosnost celkové investice do vzdělání. Třetí praktická část se dotazníkovým šetřením snaží soukromou míru návratnosti stanovit a potvrdit základní domněnku o výhodě studia na vysoké škole.
Klíčová slova: Terciární vzdělání; Lidský kapitál; Investice do lidského kapitálu; Míra návratnosti investice do vzdělání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Investice do lidskeho kapital: Vyplati se studovat na vysoke skole?
Překlad názvu: The investment in human capital: Is study at the university advantageous?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis focuses on the problems of human capital and investment in the tertiary education from micro-economic point of view. The first part describes principles of human capital and its development. The second part deals with basic economic statistics such as the structure of educated population, wage standard or the rate of unemployment according to the level of educational attainment. The third, practical part is questionnaire which tries to a private rate of return and which also tries to confirm an essential presumption of the advantage of study at the university.
Klíčová slova: Rate of return to investment in education; Investment in human capital; Tertiary education; Human capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2010
Datum podání práce: 20. 4. 2010
Datum obhajoby: 22.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce25730_xspiz04.pdf [1,51 MB]
Oponentura16459_urbanek.pdf [87,30 kB]
Hodnocení vedoucího25730_kubr01.pdf [63,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/25730/podrobnosti