Analýza strukturální nezaměstnanosti v Jindřichohradeckém regionu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza strukturální nezaměstnanosti v Jindřichohradeckém regionu
Autor práce:
Šabatková, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis focuses on current problems of the labour market in the Czech republic, namely the structural unemployment. The aim of the work will be to analyze the various factors affecting the structural unemployment in the selected region of the CR, finding to what extent it is able to predict the evolution of these factors and what tools to use to reduce structural unemployment. The first part will focus on the fundamental concepts such as supply and demand for labor, the definition and types of unemployment. Also mentioned the state employment policy in the Czech republic and its instruments. In the second part of the general characteristics of the district selected position in the economic and demographic areas, perform the aforementioned analysis, mapping the evolution of unemployment in recent years, the main actors on the demand side of labor, the structure of unemployment (such as age, sex, education) and the structure employment under the sectoral classification of economic activities OKEČ and CZ - NACE (from 1.1.2008). Will be used for the analysis of empirical data from the Statistical Yearbook, literature and data supplied by Labour office.
Klíčová slova:
unemployment rate; labour market; active employment policy; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2010
Datum obhajoby:
22.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25337_xsaba00.pdf [848,74 kB]
Oponentura:
16489_vebl01.pdf [120,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
25337_vosz01.pdf [271,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25337/podrobnosti