Teorie optimální měnové oblasti s aplikací na EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie optimální měnové oblasti s aplikací na EU
Autor práce:
Janíček, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dočkal, Dalibor
Osoba oponující práci:
Urban, Luděk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Úkolem této práce je aplikovat teorii optimální měnové oblasti na eurozónu, a nastínit negativní a pozitivní vlivy měnové politiky Evropské centrální banky(ECB). Dále by měla upozornit na přínosy a rizika vyplývající ze vstupu členských států do Evropské měnové unie (EMU) a s tím spojené makroekonomické dopady. Začátek práce bude zaměřen na samotnou teorii optimální měnové oblasti, ve které bude rozpracována tato otázka z různých úhlů pohledu, což je nezbytné pro pochopení dalších souvislostí. Následně bude práce věnována Evropské unii z pohledu vzniku a vývoje Evropské měnové unie a otázce Evropské centrální banky. V další části budou zkoumány přínosy a rizika měnové unie. V této souvislosti bude důležité zpracovat pojmy transakční náklady, měnový kurz a náklady měnové unie, ale i zvýšení nerovností mezi bohatšími a chudšími regiony, a jiné. V závěrečné části bude práce zaměřena na makroekonomické dopady Evropské měnové unie, jako jsou ekonomický růst, inflace a nezaměstnanost.
Klíčová slova:
Evropská měnová unie; optimální měnová oblast; jednotná měna; Evropská centrální banka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2010
Datum podání práce:
31. 1. 2011
Datum obhajoby:
08.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27946_xjanj64.pdf [956,91 kB]
Oponentura:
19432_urban.pdf [68,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
27946_xdocd01.pdf [97,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27946/podrobnosti