Veřejné dluhy ve světě -- analýza stavu veřejných financí se zaměřením na země G20

Autor práce: Matějka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Osoba oponující práci: Běláčková, Vendula

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Veřejné dluhy ve světě -- analýza stavu veřejných financí se zaměřením na země G20
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problémem veřejných dluhů zemí G-20 a České republiky. Za pomoci tzv. Checklistu veřejných financí, jež byl vypracován pro účely této práce, byl analyzován stav veřejných financí v těchto zemích. V Checklistu jsou zahrnuty některé závazky veřejného sektoru, které nejsou součástí konvenční analýzy veřejných dluhů. Z analýzy vyplývá, že skryté závazky tvoří významnou část veřejných dluhů ve studovaných zemích, což ohrožuje stabilitu jejich veřejných financí. Zatímco celkové veřejné dluhy narůstají, vlády usilují o optické snížení míry zadlužení. Autor spatřuje příčinu tohoto jednání v uspořádání politického systému, kde chybí nápravné mechanismy problému pána a správce a morálního hazardu ze strany politických zastupitelů. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, jak problémy napravit a omezit růst veřejných dluhů.
Klíčová slova: fiskální politika; veřejné finance; rozpočtový deficit; veřejný dluh; podmíněné závazky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Veřejné dluhy ve světě -- analýza stavu veřejných financí se zaměřením na země G20
Překlad názvu: Public debts in the world - analysis of public finances focusing on G-20 countries
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the problem of public debt within the G-20 countries and the Czech Republic. The current state of public finances in these countries was analyzed through the so called Public Finance Checklist, which has been specifically developed for this thesis. The Checklist includes some public sector liabilities that are not a part of the conventional analysis of public sector debt. The results of analysis show that hidden liabilities constitute a significant part of the total amount of public debt in the analyzed countries. This fact presents a threat to stability of public finances. While the total public debt is increasing, governments aim to optically decrease the level of debt. The author assumes that the reason for such behavior is the arrangement of political system with missing corrective mechanisms of the principal-agent problem and moral hazard put into effect by political representatives. At the end of the thesis the author suggests some methods to fix the problems and restrict the growth of public debt.
Klíčová slova: fiscal policy; contingent liabilities; public finance; budget deficit; public debt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 04.02.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27062_xmatj46.pdf [1,38 MB]
Oponentura18781_belv01.pdf [198,08 kB]
Hodnocení vedoucího27062_jilj01.pdf [186,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27062/podrobnosti