Global financial crisis and monetary policies of central banks (examples of chosen countries)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Global financial crisis and monetary policies of central banks (examples of chosen countries)
Překlad názvu:
Globální finanční krize a měnová politika centrálních bank (příklad vybraných zemí)
Autor práce:
Fajnor, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Durčáková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Ševčíková, Jana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cíl této diplomové práce je rozdělen do dvou kroků. První krok shrnuje veškerou relevantní teorii o finančních krizích a měnových politikách. Druhý krok analyzuje nejenom minulost, ale především se zaměřuje na globální finanční krizi, která začala v roce 2007. Základními kameny tohoto analytického bloku je analýza měnových politik centrálních bank v Číně, Venezuele, Dánsku a České republice. Na začátku diplomové práce jsou vysloveny dvě hypotézy. Tyto hypotézy se zaměřují na režimy fixních měnových kurzů a na zahraniční devizové rezervy. Analytická část diplomové práce se snaží prokázat platnost či neplatnost těchto hypotéz.
Klíčová slova:
Měnové politiky; Globální finanční krize; Zahraniční devizové rezervy; Režimy pevného měnového kurzu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 4. 2010
Datum podání práce:
20. 8. 2010
Datum obhajoby:
02.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26118_xfajt01.pdf [2,84 MB]
Oponentura:
14811_Ševčíková.pdf [49,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
26118_durcak.pdf [189,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26118/podrobnosti