Enhancing the Better Corporate Governance Practice: From Accounting Scandals to Tax Risk Management

Autor práce: Přidal, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malý, Milan
Osoba oponující práci: Jurka, Robert

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Enhancing the Better Corporate Governance Practice: From Accounting Scandals to Tax Risk Management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Recent accounting scandals and current global financial crisis have brought new demands on the whole corporate world. The call for better corporate governance is strengthening in all business areas including tax. Tax non -- compliance brings substantial risks for both tax payers and tax revenue authorities. The way how companies manage their tax risks can significantly influence their overall financial performance and reputation. The paper deals with issues of tax non -- compliance as a lack of good corporate governance practice. The main goal of the paper is to put tax into the concept of corporate governance. Moreover, the paper deals with the concept of tax risk management as a way of how tax compliance in general could be enhanced and introduces the current international practice in this field.
Klíčová slova: Tax Compliance ; Tax Risk Management; Corporate Governance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 01.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce27078_xprim24.pdf [435,36 kB]
Oponentura19238_Jurka.pdf [338,96 kB]
Hodnocení vedoucího27078_maly.pdf [293,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27078/podrobnosti