Concept of marketing communication strategy of the firm ESAB

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Concept of marketing communication strategy of the firm ESAB
Autor práce:
Faltysová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Plíhal, Aleš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
I concerned with concept of marketing communication strategy from the point of view of firm's participation in trade fair. Theoretic part includes introduction to opportunities of marketing and marketing communication and defines meaning of trade fair within communication mix. Practical part describes preparing and presentation of the firm ESAB in trade fair, further I evaluate efficiency and success of the participation in trade fair which is based on my own experience and available data and documents. Last but not least, I offer definite proposal that could contribute to increase in efficiency of presentation and advise of other opportunities that firma ESAB could use when creating communication strategy.
Klíčová slova:
trade fairs; marketing communication; marketing mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 4. 2010
Datum podání práce:
15. 12. 2010
Datum obhajoby:
26.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26172_xfalv02.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
18935_Plíhal.pdf [363,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
26172_kralp.pdf [25,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26172/podrobnosti