Jihoafrická republika ve 20. století s důrazem na vývoj vztahů s Velkou Británií

Autor práce:
Weselá, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kochan, Jan
Osoba oponující práci:
Kváča, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Jihoafrická republika ve 20. století s důrazem na vývoj vztahů s Velkou Británií
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o vývoji dnešní Jihoafrické republiky v průběhu 20. století a jejích vztazích s Velkou Británií. Jedná se o problematiku vztahů bývalé (evropské) koloniální velmoci a její (africké) kolonie po získání samostatnosti. Práce poskytuje informace o tom, jak výrazně Velká Británie zasahovala do dění v Jihoafrické republice v průběhu 20. století, konkrétně v etapách do roku 1948, v období apartheidu (1948-1994) a po roce 1994.
Klíčová slova:
20. století; apartheid; kolonialismus; Velká Británie; Jihoafrická republika; vztahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Jihoafrická republika ve 20. století s důrazem na vývoj vztahů s Velkou Británií
Překlad názvu:
South Africa during the twentieth century and its relations with Great Britain
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis describes political development in South Africa during the twentieth century and is fucused on relations with Great Britain. It describes relations between former British Empire and its former colony -- South Africa -- after gaining its independence. The main goal is to find out whether British influence on South Africa during the twentieth century (and also in comparison of situation till year 1948, during the apartheid regime and after the end of the regime) was or wasn't significant.
Klíčová slova:
South Africa; relations; twentieth century; apartheid; colonialism; Great Britain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 9. 2010

Datum podání práce:
7. 1. 2011

Datum obhajoby:
20.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27297_xwesp04.pdf [1,29 MB]

Oponentura:
19072_kvaca.pdf [209,64 kB]

Hodnocení vedoucího:
27297_kochan.pdf [103,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27297/podrobnosti