Strategická analýza společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza společnosti
Autor práce:
Kubátová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lešetický, Ondřej
Osoba oponující práci:
Novotný, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je zpracování strategické analýzy společnosti, která v současné době vstupuje na nový trh v oblasti zdravotnictví. V teoretické části této práce jsou představeny metody a nástroje, které jsou při provádění strategických analýz používány. V praktické části jsou tyto metody aplikovány v podmínkách konkrétní společnosti. Výstupem práce je identifikace slabých a silných stránek společnosti, hrozeb a příležitostí, které pro ni představuje její okolí.
Klíčová slova:
SWOT analýza; Analýza; Strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Institute of Health Services Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2009
Datum podání práce:
1. 5. 2010
Datum obhajoby:
23.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21077_xkubm64.pdf [835,79 kB]
Oponentura:
18145_Novotný.pdf [307,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
21077_lesetion.pdf [437,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21077/podrobnosti