Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Chile na počátku 21. století - ekonomická charakteristika a perspektivy

Autor práce: Barková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlík, Petr
Osoba oponující práci: Sudliankou, Aliaksandr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Chile na počátku 21. století - ekonomická charakteristika a perspektivy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá chilskou ekonomikou, jejím vývojem, současnou makroekonomickou situací, zapojením země do mezinárodních vztahů a budoucími perspektivami. Úvodní kapitola shrnuje základní informace o Chilské republice včetně sledu historických událostí, které významným způsobem ovlivnily vývoj země. Další část je průvodcem chilskou ekonomikou. Neopomíjí význam zahraničního obchodu a investičních pobídek v zemi. Třetí kapitola se věnuje zapojení Chile do mezinárodních vztahů, a to především spolupráci s nejvýznamnějšími partnery: EU, USA a Čínou. Závěrečná část se zabývá současnými problémy a výzvami společně s perspektivami do budoucna. Nelze zde opomenout dopady světové finanční krize a ničivého zemětřesení, které budoucí vývoj země bezpochyby ovlivní.
Klíčová slova: Chile; mezinárodní vztahy; makroekonomická situace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Chile na počátku 21. století - ekonomická charakteristika a perspektivy
Překlad názvu: Chile at the beginning of the 21st century - current economic situation and perspectives
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the chilean economy, its development, current economic situation, integration in international relations and future pespectives. The first chapter summarizes the basic information about the Reublic of Chile including the history of the country that significantly influenced its current face. The second part focuses on chilean macroeconomic situation including the foreign trade and investments. The third chapter analysis the chilean integration in global economy and the cooperation with the most important trade partners - the European Union, the USA and China. The last part is concerned with the nowadays problems, challenges and future perspectives where the impact of the recent global economic crisis and the destructive earthquake cannot be missed out.
Klíčová slova: Chile; international relations; macroeconomic situation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 23.09.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23372_xbarv14.pdf [2,64 MB]
Oponentura18144_xsuda01.pdf [137,96 kB]
Hodnocení vedoucího23372_qpavp02.pdf [174,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23372/podrobnosti