Rakouská teorie hospodářského cyklu - pohled současné makroekonomie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rakouská teorie hospodářského cyklu - pohled současné makroekonomie
Autor práce:
Potužák, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Havel, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje rakouskou teorii hospodářského cyklu. Představuje její základní stavební kameny. V této teorii neexistuje rozlišení mezi krátkým a dlouhým obdobím, proto je spojena analýza hospodářského cyklu a hospodářského růstu. Hlavním klíčem k jejímu pochopení je teorie kapitálu, jež se zrcadlí v tzv. intertemporální struktuře produkce. Hospodářský cyklus je způsoben monetárním šokem, který atakuje cenový systém ekonomiky, zejména pak úrokovou míru. Tyto disturbance narušují intertemporální strukturu kapitálu a zahajují hospodářský cyklus. Diplomová práce analyzuje ne-neutralitu peněz, a to i v případě změn poptávky po penězích. Dále se pokouší představit slabiny této teorie a nalézá možná řešení. Diplomová práce také porovnává rakouskou teorii s moderními teoriemi hospodářského cyklu a upozorňuje na některé vady těchto teorií. Na závěr jsou vysvětleny hlavní pohyby české ekonomiky pomocí rakouské teorie hospodářského cyklu.
Klíčová slova:
úroková míra; intertemporální struktura kapitálu; ne-neutralita peněz; monetární šoky; teorie hospodářského cyklu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2007
Datum podání práce:
10. 5. 2007
Datum obhajoby:
18.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5400_potp01.pdf [775,54 kB]
Oponentura:
2726_Havel.pdf [45,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
5400_sevcik.pdf [163,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5400/podrobnosti