Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vplyv reklamy na spotrebiteľa

Autor práce: Homolová, Kristína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Osoba oponující práci: Perdík, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv reklamy na spotrebiteľa
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto práca sa snaží zistiť do akej miery vplývajú reklamy na spotrebiteľa. Hlavným subjektom tejto práce sú reklamné techniky použité spoločnosťou Coca-Cola. Teoretická časť práce sa sústredí na vymedzenie marketingovej terminológie ako komunikácia, marketing, marketingový mix a marketingové stratégie. Praktická časť obsahuje analýzu postavenú na dotazníkovom prieskume. Štúdia prispela k zisteniu akým veľkým spôsobom reklama pôsobí na určitú cieľovú skupinu, tak isto ako iné sekundárne faktory ovplyvňujúce zákazníkovo vnímanie v čase nákupu.
Klíčová slova: marketingové stratégie; reklama; marketingový mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv reklamy na spotrebiteľa
Překlad názvu: Influence of advertising on the customer
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This study has helped to conclude the level of influence of advertising on the customer. The main subject of research is the advertising techniques used by the Coca Cola Company. The theoretical aspect of the thesis concentrates on terminology in marketing such as advertising, communication, marketing, marketing mix, and marketing strategies. The practical aspect contains analytical research based on a conducted questionnaire. This study has contributed in determining the level of influence that advertising has on certain target groups, as well as the other variables that may influence consumer's perception in the market place
Klíčová slova: advertising; marketing mix; marketing strategies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 25.05.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27805_xhomk04.pdf [1,42 MB]
Oponentura20831_Perdík.pdf [137,50 kB]
Hodnocení vedoucího27805_prusa.pdf [26,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27805/podrobnosti