Exportní strategie vybrané společnosti

Autor práce: Červinková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Osoba oponující práci: Kadlec, Jindřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Exportní strategie vybrané společnosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: První kapitola definuje samotnou exportní strategii, zejména její marketingovou část včetně základních pojmů, které se k ní vážou. Ve druhé kapitole je představena společnost Crystalex, CZ, jejíž exportní strategii na dvou zvolených trzích autor, prostřednictvím případové studie, analyzuje. Třetí kapitola zdůvodňuje výběr dvou trhů - ruského a brazilského. Následující kapitola se věnuje charakteristickým znakům marketingového mixu na obou trzích i kulturně podmíněným specifikům obchodního jednání společnosti Crystalex, CZ na těchto trzích. Závěrečná část srovnává přístupy společnosti k těmto dvěma odbytištím mezi sebou navzájem a s teoretickými východisky a je doplněna i o vlastní návrhy na zlepšení exportní strategie společnosti Crystalex, CZ.
Klíčová slova: kulturní faktory v mezinárodním marketingu; exportní strategie; mezinárodní marketingový mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Exportní strategie vybrané společnosti
Překlad názvu: Export strategy of the concrete company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The first part describes the term export strategy itself, especially its marketing part and related theoretical terms. The second chapter introduces the concrete company - Crystalex, CZ. The third part gives reasons for the author's choice of two different foreign markets (Russia and Brazil)as examples of the different approach of the company to the different markets. The following chapter deals with characteristics of export strategies which the company uses to be successful in these different sales areas. The last part summarises the differences in the approach of the company to these markets between each other but it compares the practice with the theory as well. This part includes the author's tips how to improve the export strategy as well.
Klíčová slova: international marketing mix; cultural factors in international marketing; export strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 6. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 25.05.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26772_xcert21.pdf [862,43 kB]
Oponentura19924_Kadlec.pdf [131,41 kB]
Hodnocení vedoucího26772_prusa.pdf [26,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26772/podrobnosti