Segmentace trhu cestovního ruchu. (Segmentace české klientely z hlediska preferencí trávení letní dovolené)

Autor práce: Staňková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Herget, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu cestovního ruchu. (Segmentace české klientely z hlediska preferencí trávení letní dovolené)
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Analýza spotřebního chování jednotlivých segmentů cestovního ruchu, jež se od sebe liší způsobem plánování, organizování a vlastní realizace letní dovolené.Získaná data budou cenným materiálem pro nejen pro autorku a její budoucí praxi v CR,ale získané informace mohou rovněž posloužit i institucím CR, jako jsou Czech Tourism, či Ministerstvo pro místní rozvoj.
Klíčová slova: Segmentace trhu; Marketingový výzkum; Trendy na trhu cestovního ruchu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu cestovního ruchu. (Segmentace české klientely z hlediska preferencí trávení letní dovolené)
Překlad názvu: Market segmentation of the tourism preferences
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Analysis of the customer's behaviour of the different segments, which are different from each other, as far as planning, organizing and realization of the summer holiday are concerned. The datas will help the author and her profession development in Tourism and Marketing branches, so as the main tourism institutions, such as Czech Tourism or Department of local development.
Klíčová slova: Marketing research; Market segmentation; Trends of the tourism market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2010
Datum podání práce: 9. 5. 2011
Datum obhajoby: 24.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce27229_xstak30.pdf [719,04 kB]
Oponentura20223_herj01.pdf [325,44 kB]
Hodnocení vedoucího27229_janjiri.pdf [279,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27229/podrobnosti