Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost z pohledu daňových povinností v ČR a státech EU

Autor práce: Kroupová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marková, Hana
Osoba oponující práci: Kohajda, Michael

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost z pohledu daňových povinností v ČR a státech EU
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá systémy zdanění veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, konkrétně daní z příjmů a srovnáním právních úprav v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. V první části jsou vymezeny základní pojmy a charakteristiky osobních obchodních společností v České republice, dále se práce zabývá daňovým systémem České republiky v kontextu Evropské unie a současným stavem harmonizace. V dalších částech jsou postupně charakterizovány systémy zdanění daní z příjmů v Německu, Španělsku, Velké Británii a Belgii. Cílem této práce je srovnání jednotlivých právních úprav, zhodnocení a možnosti případných změn.
Klíčová slova: daň z příjmů; komanditní společnost; veřejná obchodní společnost; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost z pohledu daňových povinností v ČR a státech EU
Překlad názvu: Tax matters of a Partnership and a Limited Partnership in the Czech Republic and the European Union
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá systémy zdanění veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, konkrétně daní z příjmů a srovnáním právních úprav v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. V první části jsou vymezeny základní pojmy a charakteristiky osobních obchodních společností v České republice, dále se práce zabývá daňovým systémem České republiky v kontextu Evropské unie a současným stavem harmonizace. V dalších částech jsou postupně charakterizovány systémy zdanění daní z příjmů v Německu, Španělsku, Velké Británii a Belgii. Cílem této práce je srovnání jednotlivých právních úprav, zhodnocení a možnosti případných změn.
Klíčová slova: General Partnership; Income Tax; European Union; Limited Partnership

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2010
Datum podání práce: 31. 1. 2011
Datum obhajoby: 28.04.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26621_xkrop12.pdf [887,77 kB]
Oponentura19700_Kohajda.pdf [27,32 kB]
Hodnocení vedoucího26621_markova.pdf [101,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26621/podrobnosti