Vliv politických rozhodnutí na HDP: Dá se chudoba řešit politicky?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv politických rozhodnutí na HDP: Dá se chudoba řešit politicky?
Autor práce:
Králová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Volenec, Otakar
Osoba oponující práci:
Kochan, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá, zda demokracie vede k ekonomickému rozvoji. Jako ukazatel ekonomického vývoje je použit graf HDP, jako ukazatel politické situace v zemi graf Polity IV z Centra systémového míru (Center for systemic peace). Zkoumány jsou tři země subsaharské Afriky: Nigérie jako země těžící ze svého nerostného bohatství; Ghana jako zástupce vyspělejších zemí subsaharské Afriky s etablovanou demokracií a Zimbabwe jako absolutistický stát v čele s diktátorem. U Ghany se prokázala souvislost demokracie s hospodářským rozvojem, u Zimbabwe jen částečně a u Nigérie určují hospodářský vývoj světové ceny ropy, demokracie hraje podružnou roli.
Klíčová slova:
HDP; Nigérie; Ghana; Demokracie; Subsaharská Afrika; Zimbabwe; Britské kolonie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv politických rozhodnutí na HDP: Dá se chudoba řešit politicky?
Překlad názvu:
The effect of political decisions on GDP: Can poverty be solved politically?
Autor práce:
Králová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Volenec, Otakar
Osoba oponující práci:
Kochan, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis examines whether democracy leads to economic development. GDP graphs are used as indicators of economic development, Polity IV's graphs as indicators of the political situation in the respective country. Three Subsaharan countries are examined: Nigeria as a country that prospers thanks to its mineral supplies, Ghana as one of the developed countries in Subsaharan Africa and Zimbabwe as an autocratic country ruled by a dictator. Links between democracy and economic development have been proved fully in Ghana, partially in Zimbabwe and the Nigerian economy is dependant on the world oil prices more than on its democratic development.
Klíčová slova:
Subsaharan Africa; Ghana; Zimbabwe; Democracy; GDP; Nigeria; British colonies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
14.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30425_xkrab05.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
21617_kochan.pdf [210,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
30425_volenec.pdf [21,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30425/podrobnosti