Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv teroristické skupiny RAF na politiku Spolkové republiky Německa v 70. letech 20. století

Autor práce: Spěváčková, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci: Krines, Vlastimil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv teroristické skupiny RAF na politiku Spolkové republiky Německa v 70. letech 20. století
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předložená práce zachycuje vliv ultralevicové teroristické organizace RAF na politiku Spolkové republiky Německa a na společnost v průběhu jejího dvaceti osmiletého působení na území SRN. Práce se snaží zachytit politickou situaci ve světě a Spolkové republice na konci 60. let a nalézt případné determinanty, které vedly k vzniku RAF. Nedílnou součástí je analýza samotné teroristické organizace a nastínění vývoje této skupiny v souvislosti s první, druhou a třetí generací RAF. Státní odvetná opatření, která měla za úkol zastavit působení ultralevicové teroristické skupiny, jsou taktéž ústředním tématem bakalářská práce, kdy byl kladen důraz na zhodnocení těchto opatření obzvláště z hlediska efektivnosti a docílení zastavení teroristické činnosti. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda Spolková republika v boji proti terorismu RAF nalezla jakousi ideální strategickou koncepci v boji proti terorismu a zda se SRN podařilo účinně postupovat proti RAF. V průběhu celé práce je pak v jednotlivých etapách působení RAF kladen důraz na vliv RAF na společnost SRN a na vnímání RAF společností.
Klíčová slova: evropský ultralevicový terorismus; Spolková republika Německo; RAF; státní odvetná opatření; studentské hnutí v SRN

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv teroristické skupiny RAF na politiku Spolkové republiky Německa v 70. letech 20. století
Překlad názvu: The influence of the terrorist group RAF on the policy of the Federal Republic of Germany in the 70's in the 20th century
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Presented bachelor thesis is dealing with the influence of the terrorist group RAF (Rote Armee Fraktion)on the policy of Germany in the 70's and is also trying to explain how this terrorist group of young intelligent people affected the German society. The bachelor thesis is divided into four chapters: the first chapter tries to explain the phenomenon of terrorism in the international relations and its role and also the evolution of terrorism. The second chapter tries to analyse what were the determinants of the setting up of this terrorist group. The third chapter is dealing with the problem who the terrorists actually were and describing how the terrorist group was working. The last, fourth, chapter is analysing the reaction of the state, the government, in fighting against the terrorist group. This last chapter is also trying to explain if the reactions of the government really stopped RAF or not and how efficient the government of Germany in the fight against RAF was.
Klíčová slova: student protest in 60's; Germany; terrorist group RAF; the reaction of the state

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2010
Datum podání práce: 10. 5. 2011
Datum obhajoby: 15.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28779_xspem07.pdf [810,62 kB]
Oponentura21449_krines.pdf [88,51 kB]
Hodnocení vedoucího28779_ves.pdf [87,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28779/podrobnosti