Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Postavení vybraných zemí východní Afriky ve světové ekonomice a perspektivy jejich budoucího vývoje

Autor práce: Drozenová, Blanka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlík, Petr
Osoba oponující práci: De Castro, Tereza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postavení vybraných zemí východní Afriky ve světové ekonomice a perspektivy jejich budoucího vývoje
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá postavením vybraných zemí východní Afriky ve světové ekonomice a perspektivami jejich budoucího vývoje. První kapitola podává základní informace o Rwandě, Burundi a Ugandě. Druhá kapitola, patřící mezi stěžejní, rozebírá historický vývoj. Třetí kapitola jako dodatek k historii doplňuje informace o přístupu OSN k událostem v daném teritoriu. Čtvrtá kapitola je věnována orientaci zahraniční politiky. Další dvě kapitoly patří mezi stěžejní: pátá kapitola rozebírá vývoj hospodářství a aktuální ekonomickou situaci, šestá kapitola se pak zabývá zahraničním obchodem. Poslední sedmá kapitola podává výhled do budoucnosti těchto zemí Afriky.
Klíčová slova: zahraniční obchod; Uganda; Rwanda; Burundi; Tutsi; světová ekonomika; Hutu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postavení vybraných zemí východní Afriky ve světové ekonomice a perspektivy jejich budoucího vývoje
Překlad názvu: Position of the selected East African countries in the world economy and prospects of their future development
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the position of the selected countries of East Africa in the world economy and prospects of their future development. The first chapter provides basic information about Rwanda, Burundi and Uganda. The second chapter belongs to the most important ones and deals with the historical context. The third part adds some information about the UN approach to the events in this territory. The fourth chapter is devoted to foreign policy orientation. The next two chapters are the most significant ones: the fifth part deals with development of economy and current economic situation, the sixth part discusses foreign trade. The last chapter provides an outlook for the future of these African countries.
Klíčová slova: foreign trade; world economy; Tutsi; Burundi; Hutu; Uganda; Rwanda

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 13.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29255_xdrob02.pdf [1,14 MB]
Oponentura21295_xsuct04.pdf [132,80 kB]
Hodnocení vedoucího29255_qpavp02.pdf [175,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29255/podrobnosti