Strategická analýza firmy ZAK Praha

Autor práce: Zoubková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Středová, Ivana
Osoba oponující práci: Vainerová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza firmy ZAK Praha
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je provedení strategické analýzy živnostenského podnikání fyzické osoby. Aplikací teoretického aparátu se odhalují příležitosti a hrozby vyplývající pro analyzovanou firmu z jejího okolí a také silné a slabé stránky firmy samotné. Syntéza nejvýznamnějších poznatků formou SWOT analýzy je pak východiskem pro strategická doporučení firmě.
Klíčová slova: SWOT analýza; interní analýza; Porterův model pěti sil; PEST analýza; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza firmy ZAK Praha
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Cílem práce je provedení strategické analýzy živnostenského podnikání fyzické osoby. Aplikací teoretického aparátu se odhalují příležitosti a hrozby vyplývající pro analyzovanou firmu z jejího okolí a také silné a slabé stránky firmy samotné. Syntéza nejvýznamnějších poznatků formou SWOT analýzy je pak východiskem pro strategická doporučení firmě.
Klíčová slova: SWOT analýza; interní analýza; Porterův model pěti sil; PEST analýza; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2007
Datum podání práce: 13. 5. 2007
Datum obhajoby: 13.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce5487_xzouh01.pdf [528,08 kB]
Oponentura2811_Vainerová.pdf [184,29 kB]
Hodnocení vedoucího5487_ivanasvo.pdf [29,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/5487/podrobnosti