Projektový management s podporou nástroja MS Project Server, možnosti nasadenia a správy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektový management s podporou nástroja MS Project Server, možnosti nasadenia a správy
Autor práce:
Hajžuš, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Žebrák, Miroslav
Osoba oponující práci:
Dvořák, Drahoslav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem moji práce je manažerské doporučení, které má vedení společnosti AutoCont posloužit v rozhodovacím procesu začlenění cloudové varianty (software jako služba) nástroje na podporu projektového řízení do portfolia svých služeb. Budu se snažit kvantifikovat celkové náklady na nákup a vlastnictví (Total Cost of Ownership), tak pro On premise (nákup řešení), tak i cloudovú variantu (pronájem řešení) na příkladu malého až středně velkého podniku.
Klíčová slova:
cloud computing; MS Project Server; projektový management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2010
Datum podání práce:
1. 5. 2011
Datum obhajoby:
07.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29260_xhajm27.pdf [1,58 MB]
Oponentura:
21389_Dvořák.pdf [164,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
29260_zebrak.pdf [347,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29260/podrobnosti