Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy

Autor práce: Hriňáková, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Osoba oponující práci: Boukal, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Účelom bakalárskej práce je zistiť, či je možné na základe metód finančnej analýzy prognózovať dekadenciu firmy. Vybrala som si podnik Oděvní podnik a.s., na ktorom aplikujem metódy finančnej analýzy a taktiež vybrané predikčné modely v časovom horizonte .6 rokov pred začatím insolventného riadenia. Najprv definujem používané pojmy, ukazovatele a modely, ktorými v praktickej časti skúmam podnik a v závere komplexne ohodnotím predom stanovený zámer práce.
Klíčová slova: finančná analýza; pomerové ukazovatele; horizontálna a vertikálna analýza; bonitné modely; Bankrotné modely; čistý pracovní kapitál; podnik v úpadku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy
Překlad názvu: Predictions of financial decline of a company through tools of financial analysis
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to test if the tools of financial analysis can be used to forecast bankruptcy of a firm. I selected firm Oděvní podnik a.s. to test the tools of financial analysis and also selected prediction models in time horizon of six years prior to beginning of insolvent process. I start with defining the concepts, indicators and models which I use in the second part to analyses the firm and I conclude with a complex summary of the results.
Klíčová slova: Financial analysis; models of bankruptcy; firm in bankruptcy ; horizontal and vertical analysis; ratio indicators; net working capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 02.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29869_xhrid01.pdf [1,35 MB]
Veřejná příloha5465_xhrid01.doc [438,00 kB]
Oponentura21179_boukal.pdf [57,54 kB]
Hodnocení vedoucího29869_klecka.pdf [102,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29869/podrobnosti