Teorie oceňování nemovitostí a ocenění konkrétní vybrané nemovitosti

Autor práce: Menzl, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Osoba oponující práci: Zeman, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie oceňování nemovitostí a ocenění konkrétní vybrané nemovitosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce porovnává několik různých metod ocenění vybrané nemovitosti. Cílem práce je porovnat různé výsledky získané při použití odlišných oceňovacích metod a analyzovat vznik rozdílů. Nemovitost je oceněna následujícími metodami: administrativní nákladová, administrativní porovnávací, administrativní výnosová a tržní porovnávací.
Klíčová slova: nemovitosti; metody ocenění nemovitostí; oceňování nemovitostí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie oceňování nemovitostí a ocenění konkrétní vybrané nemovitosti
Překlad názvu: Real estate appraisal theory and appraisal of chosen real estate
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis compares various appraisal methods while appraising chosen real estate. The goal of this thesis is to compare different outcomes of those methods and to analyze the origin of incurred differences.
Klíčová slova: appraisal methods; real estate appraisal; real estate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 02.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28707_xment03.pdf [1,05 MB]
Oponentura20286_zemank.pdf [325,22 kB]
Hodnocení vedoucího28707_hermanj.pdf [268,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28707/podrobnosti