Buzz marketing a jeho využití v praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Buzz marketing a jeho využití v praxi
Autor práce:
Khodl, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je představit hlavní rysy moderního marketingového přístupu zvaného buzz marketing, identifikovat možnosti i úskalí jeho využití a zjistit, v jaké míře je tento přístup znám a využíván v České Republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V té první se věnuji obecnému úvodu do problematiky moderních marketingových kampaní a vysvětlení některých důležitých pojmů. Druhá část zkoumá současné rozšíření buzz marketingu v České republice stejně jako jeho potenciál pro další rozvoj.
Klíčová slova:
virální marketing; word of mouth; marketingová kampaň; marketingový přístup; buzz; buzz marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Buzz marketing a jeho využití v praxi
Překlad názvu:
Buzz marketing and its use in practice
Autor práce:
Khodl, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to present buzz marketing as a modern marketing approach, to identify its potential and possilble problems with its implementation. It also examines the popularity and the spread of use of buzz marketing in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the first section I focus on the general introduction of the topic of modern marketing campaigns and explanation of some important terms. The second part deals with the current situation of buzz marketing in the Czech Republic as well as its potential for next growth and development.
Klíčová slova:
viral marketing; marketing approach; word of mouth; marketing campaign; buzz; buzz marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
20.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28227_xkhov00.pdf [2,81 MB]
Oponentura:
22326_filipova.pdf [26,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
28227_zeman.pdf [26,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28227/podrobnosti