Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění podniku podniku ČEPS

Autor práce: Skuček, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Osoba oponující práci: Vondráček, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku podniku ČEPS
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce si klade za cíl zhodnotit možnost aplikace všeobecně uznávaných oceňovacích principů v podmínkách regulovaného podniku a případně navrhnout alternativní postup pro stanovení jeho hodnoty. Výstupem práce je rovněž praktické použití navrženého postupu (regulační model) při ocenění vlastního jmění společnosti ČEPS.
Klíčová slova: Přenos elektřiny; Strategická analýza sektoru elektroenergetiky; Oceňování podniku; Regulační model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku podniku ČEPS
Překlad názvu: Czech Electricity Transmission Operator valuation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to evaluate the application of generally accepted methods for business valuation within the environment of a price regulated business and to draw up an alternative approach for market value estimation. The thesis contains also application example of the proposed approach (regulatory model) applied on shareholder's equity valuation process.
Klíčová slova: Strategic analysis of the Czech power sector; Business valuation; Electricity transmission; Regulatory model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2008
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 29.04.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práceNeveřejný soubor
OponenturaNeveřejný soubor
Hodnocení vedoucíhoNeveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20550/podrobnosti