Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

EVROPSKÝ SYSTÉM EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ A ČESKÉ PODNIKY

Autor práce: Franc, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gráf, Václav
Osoba oponující práci: Vebrová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: EVROPSKÝ SYSTÉM EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ A ČESKÉ PODNIKY
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Zavedení evropského systému emisního obchodování přináší ekonomice Evropské unie nové omezení -- nutnost udržet emise skleníkových plynů ve stanovených mezích. Pro část podniků a také pro některé země se však jeho dosavadní existence stala naopak přínosem. Česká republika patří mezi ně. Cílem práce je zhodnotit, jak systém ovlivnil hospodaření českých podniků, případně celých odvětví a co lze očekávat od budoucího vývoje.
Klíčová slova: Kontrola emisí; Skleníkové plyny; Povolenky; Životní prostředí; Evropský systém emisního obchodování (EU ETS)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: EVROPSKÝ SYSTÉM EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ A ČESKÉ PODNIKY
Překlad názvu: The EU Emissions Trading Scheme and the Czech Companies
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The introduction of EU Emissions Trading Scheme brings into the economy of the European Union the new constraint - the need to keep greenhouse gas emissions within specified limits. For the part of companies, and even for some countries, however, existence of the system so far has been contrary benefit. These countries include the Czech Republic. The aim of my bachelor's degree disertation is to evaluate how the system has affected the economy of Czech companies or entire sectors, and what to expect from future development.
Klíčová slova: Emissions control; Environment; EU Emissions Trading Scheme (EU ETS); Greenhouse gases; Allowances

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2011
Datum podání práce: 30. 8. 2011
Datum obhajoby: 20.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce31542_xfram15.pdf [1,07 MB]
Oponentura22867_vebl01.pdf [222,38 kB]
Hodnocení vedoucího31542_xgrav01.pdf [287,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/31542/podrobnosti