Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Strategie a metody socio-ekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha

Autor práce: Farský, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Osoba oponující práci: Freemanová, Michaela
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Farský, Pavel
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra Arts managementu [cs]
Department of Arts management [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Strategie a metody socio-ekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda The Socioeconomic Animation Strategy and Methods of the Anthony Philip Heinrich´s Music Work [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
animation; Anthony Philip Heinrich; cultural economy; strategy [en]
Anthony Philip Heinrich; ekonomika kultury; strategie; animace [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Animation of music heritage is a process, incorporating partly forgotten music work back to the cultural life of the society. The aim of the animation is to get back the music work into the current life. The idea is creation of the animation strategy, which lies insights in musiocological and economical views. The music work of Anthony Philip Heinrich is a suitable example to create the conception, methods and processes of the practical animation strategy. The personality of this composer, comming from the Bohemia on the edge of the 18th and 19th century, became famous in the United States as a musician, composer and organiser of the musical life. Although his life and work are wellknown in the United States, it si not the case of the Czech Republic. The awareness of Heinrich's life and work is relatively low in the Czech society due to distortions of culture after World War II. The knowledge of his work is restricted in the community of the musicologists, nowadays. The composer is not forgotten, however, his life deserves a comeback to the Czech music life. This thesis is a case study providing the animation strategy of the A. P. Heinrich's music work. The application of such a case study will contribute to incorporation of a partly forgotten composer into the Czech concert life and particularly into the cultural economics. [en]
Animace hudebního odkazu je proces, který včleňuje částečně zapomenuté hudební dílo do kulturního života. Cílem je ekonomizace, která znamená jeho návrat také do kulturně-ekonomických struktur současné společnosti. Základem je vytvoření animační strategie, založené na znalostech vycházejících jak z muzikologických, tak ekonomických hledisek. Hudební odkaz Anthonyho Philipa Heinricha je velmi vhodným příkladem, na kterém lze demonstrovat koncepci, metody a postupy animační strategie. Tento tvůrce, pocházející z Čech na přelomu 18. a 19. století, se proslavil ve Spojených státech amerických jako hudebník, skladatel a organizátor hudebního života. Jeho život a dílo jsou sice součástí oficiálních amerických hudebních dějin, nicméně vinou historických událostí po 2. světové válce je povědomí o jeho životě a díle v České republice poměrně nízké, zredukované na okruh odborné veřejnosti. Skladatel nebyl zapomenut, jeho dílo si však zaslouží návrat do koncertního života. Tato práce si klade za cíl ukázat na příkladu hudebního odkazu A. P. Heinricha vytváření animační strategie, jejíž realizace by mohla přispět k prosazení tohoto autora i v českém hudebním světě jak z hlediska koncertní praxe, tak zejména v oblasti ekonomiky kultury. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Patočka, Jiří
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Freemanová, Michaela
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:21.02.2011
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 20.09.2011
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce30539_xfarp00.pdf [ 2,56 MB ]
Veřejná příloha6067_xfarp00.pdf [ 2,55 MB ]
Oponentura23327_Freemanová.pdf [ 381,60 kB ]
Hodnocení vedoucího30539_patocka.pdf [ 282,46 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/30539/podrobnosti