Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie a metody socio-ekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha

Autor práce: Farský, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Osoba oponující práci: Freemanová, Michaela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie a metody socio-ekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Animace hudebního odkazu je proces, který včleňuje částečně zapomenuté hudební dílo do kulturního života. Cílem je ekonomizace, která znamená jeho návrat také do kulturně-ekonomických struktur současné společnosti. Základem je vytvoření animační strategie, založené na znalostech vycházejících jak z muzikologických, tak ekonomických hledisek. Hudební odkaz Anthonyho Philipa Heinricha je velmi vhodným příkladem, na kterém lze demonstrovat koncepci, metody a postupy animační strategie. Tento tvůrce, pocházející z Čech na přelomu 18. a 19. století, se proslavil ve Spojených státech amerických jako hudebník, skladatel a organizátor hudebního života. Jeho život a dílo jsou sice součástí oficiálních amerických hudebních dějin, nicméně vinou historických událostí po 2. světové válce je povědomí o jeho životě a díle v České republice poměrně nízké, zredukované na okruh odborné veřejnosti. Skladatel nebyl zapomenut, jeho dílo si však zaslouží návrat do koncertního života. Tato práce si klade za cíl ukázat na příkladu hudebního odkazu A. P. Heinricha vytváření animační strategie, jejíž realizace by mohla přispět k prosazení tohoto autora i v českém hudebním světě jak z hlediska koncertní praxe, tak zejména v oblasti ekonomiky kultury.
Klíčová slova: Anthony Philip Heinrich; ekonomika kultury; strategie; animace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie a metody socio-ekonomické animace na příkladu hudebního odkazu skladatele Anthonyho Philipa Heinricha
Překlad názvu: The Socioeconomic Animation Strategy and Methods of the Anthony Philip Heinrich´s Music Work
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Animation of music heritage is a process, incorporating partly forgotten music work back to the cultural life of the society. The aim of the animation is to get back the music work into the current life. The idea is creation of the animation strategy, which lies insights in musiocological and economical views. The music work of Anthony Philip Heinrich is a suitable example to create the conception, methods and processes of the practical animation strategy. The personality of this composer, comming from the Bohemia on the edge of the 18th and 19th century, became famous in the United States as a musician, composer and organiser of the musical life. Although his life and work are wellknown in the United States, it si not the case of the Czech Republic. The awareness of Heinrich's life and work is relatively low in the Czech society due to distortions of culture after World War II. The knowledge of his work is restricted in the community of the musicologists, nowadays. The composer is not forgotten, however, his life deserves a comeback to the Czech music life. This thesis is a case study providing the animation strategy of the A. P. Heinrich's music work. The application of such a case study will contribute to incorporation of a partly forgotten composer into the Czech concert life and particularly into the cultural economics.
Klíčová slova: animation; Anthony Philip Heinrich; cultural economy; strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2011
Datum podání práce: 23. 8. 2011
Datum obhajoby: 20.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30539_xfarp00.pdf [2,56 MB]
Veřejná příloha6067_xfarp00.pdf [2,55 MB]
Oponentura23327_Freemanová.pdf [381,60 kB]
Hodnocení vedoucího30539_patocka.pdf [282,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30539/podrobnosti