Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Competitive strategy of the company Ganrea a.s.

Autor práce: Baštýř, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Sieber, Patrik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Competitive strategy of the company Ganrea a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Garnea a.s. has experienced several significant changes during the last year. Change in the primary market and main part of the product portfolio are the two major ones. Moreover, the company recently experienced a decline in the revenues and profits as well. Therefore, the main goal of this thesis was to define a completely new strategy which would reflect all the current changes and effectively fight the problems the company suffers from. For this purpose, the thesis provides the reader with company analysis. The characteristics of the market and main customers groups are defined in the industry analysis. Competitor analysis summarizes main competitors on the local as well as national level, points out their main strengths, weaknesses and highlights the strategic goals they are likely to pursue. Based on this information the competitive strategy of the company is crafted in respect to its current and future resources and capabilities. The strategy aims at achieving a better competitive position in the market.
Klíčová slova: Competitive advantage; Competitive strategy; Agricultural equipment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2010
Datum podání práce: 20. 6. 2011
Datum obhajoby: 20.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29616_xbasv00.pdf [2,21 MB]
Oponentura23047_sieber.pdf [705,78 kB]
Hodnocení vedoucího29616_tylll.pdf [134,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29616/podrobnosti