Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Pass-through rate emisních povolenek na trhu elektrické energie v ČR 2009-10

Autor práce: Rázek, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartoň, Petr
Osoba oponující práci: Koubek, Ivo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pass-through rate emisních povolenek na trhu elektrické energie v ČR 2009-10
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Zavedení emisního obchodování na evropský trh se stalo "fenoménem" na energetickém trhu. Jednotlivým producentům spalující emise oxidu uhlíku byly přiděleny poukázky vážící se k jedné vyprodukované tuně CO2. Záhy se otevřel trh s povolenkami, které se začaly po Evropě obchodovat jak na spotovém trhu, tak na derivátovém. Emisní povolenky se hráčům na trhu alokují zdarma. Ekonomický subjekt se může rozhodnout, jestli emisní povolenku spotřebuje, nebo jí na trhu prodá. Alternativní užití povolenky vede ekonomický subjekt ke kalkulaci tržní ceny povolenky do svých nákladů, jelikož jejím spotřebováním, tedy výrobou (v našem případě elektřiny), přichází o ušlý zisk z prodeje. Na dokonale konkurenčním trhu by cena povolenky měla zvyšovat mezní náklady výroby elektrické energie o 100% ceny emisní povolenky. Tato práce analyzuje, do jaké míry výrobce přenáší cenu povolenky do prodejních cen. Promítnutí ceny, pass-through rate, je tedy mírou růstu nákladů v důsledku započtení alternativního užití povolenky do cen silové elektřiny. Regresní analýzou zkoumáme na denních datech spotových a forwardových trhů pražské a německé energetické burzy míru přenášení nákladů na odběratele. Analýzou let 2009 a 2010 docházíme k závěru, že pass-through rate je odhadován v intervalu 0,65 -- 1,2. Výsledky indikují, že energetický trh je vysoce konkurenční. Zajímavým zjištěním je míra pass-through rate vyšší než jedna, která by měla být předmětem dalšího výzkumu.
Klíčová slova: oportunitní náklady; merit-order; energetický trh; pass-through rate; emisní povolenky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pass-through rate emisních povolenek na trhu elektrické energie v ČR 2009-10
Překlad názvu: Pass-through rate of Emission Allowances In Energy Market of the Czech Republic in 2009 and 2010
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Introduction of emission trading scheme of tradable permits become a great phenomena among energy business agents. Each emitter of CO2 is granted or allocated definite amount of tradable permitts. These allow him to produce one tonne of CO2 or to sell them on the spot or forvard market. Since these tradable permits became valuable (behave as a commercial instrument) they carry two possible usage. To be consumed when producing MWh of energy of to be sold on the market. These alternative usage are according to economy theory opportunity costs, therefore should be considered as the implicit costs and implemented into the price setting. When operating on competitive market, this cost increase should be fully passed on to the price. In this paper we analyze this pass-through of the permits costs. By using regression analysis we try to estimate the pass-through rate of the permits costs in power energy market. We analyze the spot and futures market in the Czech Republic (PXE) and in Germany (EEX). Estimated pass through rate ranges between 0,65 and 1,2. The results emphasize that the energy market is quite competitive, because the costs are more or less fully passed on consumers. One interesting feature arose from results. The pass-through rate greater than one is sort of economically counter-intuitive and should be studied in more detail in some future work.
Klíčová slova: emission allowances; energy market; pass-through rate; merit-order; opportunity costs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2010
Datum podání práce: 1. 9. 2011
Datum obhajoby: 22.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26486_xrazm08.pdf [2,96 MB]
Oponentura23125_koui01.pdf [126,08 kB]
Hodnocení vedoucího26486_bartonp.pdf [127,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26486/podrobnosti