Trade Development and Trade Perspectives of Visegrad Group

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trade Development and Trade Perspectives of Visegrad Group
Překlad názvu:
Trade Development and Trade Perspectives of Visegrad Group
Autor práce:
Ismatova, Sevara
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
DP se zabývá analýzou vývoje obchodu Visegrádských zemí, České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska, a to prostřednictvím detailní analýzy historických vývojových trendů ekonomických ukazatelů jako je HDP, měna a inflace a zahraniční obchod. Analyzované období je rozděleno do dvou period podle politického zřízení: komunistické období a po jeho kolapsu. Analýza prokázala, že obchod zemí Visegrádu byl koncentrován zejména na obchodní výměnu v rámci RVHP a obchodní vztahy se Západem byly omezeny, což ovlivnilo vývoj ekonomiky v prvních dekádách po nastolení demokratického zřízení a zpozdilo vstup těchto zemí do EU. V zemích Visegrádu za socialismu totiž existoval stání monopol zahraničního obchodu, což zapříčinilo take nižší konkurenceschopnost těchto ekonomik. V procesu transformace ekonomiky a integrace do EU se zvýšil podíl obchodu zejména se státy EU. Analýza prokázala velký význam otevření ekonomik pro ekonomický růst. Dalším cílem práce bylo posoudit obchodní perspektivy a vyhlídky na vstup Visegrádských zemí do Měnové unie EU. Pro ekonomickou stabilizaci a budoucí ekonomický růst i konkurenceschopnost Visegrádských zemí byl shledán jako významný také příliv PZI.
Klíčová slova:
PZI; zahraniční obchod; Visegrádská skupina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 10. 2010
Datum podání práce:
25. 5. 2011
Datum obhajoby:
15.11.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28365_xisms00.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
23380_zamykalo.pdf [7,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
28365_sterbovl.pdf [14,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28365/podrobnosti