ANALÝZA VÝVOJE FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBCE NA PŘÍKLADU MĚSTA JIHLAVY

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
ANALÝZA VÝVOJE FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBCE NA PŘÍKLADU MĚSTA JIHLAVY
Autor práce:
Chalupský, Ladislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peková, Jitka
Osoba oponující práci:
Měrtlova, Libuše
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vývoje finančního hospodaření obce na příkladu statutárního města Jihlavy. Teoretická část pojednává zejména o postavení obcí v české legislativě a rozpočtování v obcích v ČR, podrobně je zde řešena struktura a vývoj příjmů a výdajů obcí. Vývoj jednotlivých složek příjmů a výdajů ve statutárním městě Jihlava je sledován a analyzován v praktické části za období let 2003 - 2010 a je porovnáván s vývojem v obcích v ČR. Text je doplněn pro větší přehlednost řadou tabulek a grafů.
Klíčová slova:
veřejné finance; obecní rozpočet; příjmy a výdaje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 11. 2010
Datum podání práce:
10. 1. 2011
Datum obhajoby:
23.11.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29023_xchal12.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
23400_Měrtlova.pdf [275,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
29023_pekova.pdf [276,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29023/podrobnosti