Search Engine Optimization a jeho efektivita ve srovnání s Pay-per-Click reklamou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Search Engine Optimization a jeho efektivita ve srovnání s Pay-per-Click reklamou
Autor práce:
Roudnický, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci:
Novák, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje informačním technologiím se zaměřením na internet, internetový marketing a jeho vybrané oblasti SEO, SEM a PPC, jejichž srovnání tvoří hlavní téma práce. Teoretická část postupně rozebírá vlivy internetového marketingu, SEM a SEO. Dále navazuje vysvětlení jednotlivých bodů, o které se optimalizace pro vyhledávače opírá. V dalších částech je pojednáno o jednotlivých dotazníkách a analýzách, které s vybranou oblastí souvisí. V závěru teoretické části je vysvětlen princip reklamních systémů PPC a popsány dva nejpoužívanější -- Sklik a AdWords. V praktické části jsou uplatněné teoretické poznatky aplikovány na konkrétních příkladech webových stránek. V její druhé části jsou uvedeny dva příklady webů (standardní a e-shop), na kterých je provedeno srovnání reklamních PPC kampaní a optimalizace pro vyhledávače. Konec práce ukazuje zhodnocení, které ukazuje, v jakých případech se SEO vyplatí, a kdy je výhodnější použít reklamních PPC kampaní. Tato práce by měla napomoci rozhodnutí, kdy je a kdy není správná a kvalitní aplikace SEO vhodnou volbou mezi ostatními druhy internetového marketingu a ukázat na příkladech, o kolik je optimalizace levnější (případně dražší), než reklamní PPC kampaně.
Klíčová slova:
Internetový marketing; PPC; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2011
Datum podání práce:
15. 1. 2012
Datum obhajoby:
18.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35093_xrout05.pdf [1,71 MB]
Oponentura:
23886_xnovm132.pdf [172,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
35093_kincl.pdf [66,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35093/podrobnosti