Měnová a finanční statistika v ČNB - statistika peněžních agregátů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Měnová a finanční statistika v ČNB - statistika peněžních agregátů
Autor práce:
Barkhanskyy, Kostyantyn
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brada, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Nejman, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na problematiku zjišťování peněžních agregátů České republiky v rámci kompilace rozvahové statistiky měnových finančních institucí. Obsahem práce je vedle metodického východiska pro sestavení peněžních agregátů a celkově statistiky rozvahových položek podrobný popis procedury kompilace této statistiky v České národní bance. Cílem práce je poskytnout souhrnný přehled o metodice rozvahové statistiky, technice jejího sestavování a zjišťování peněžních agregátů.
Klíčová slova:
rozvahová statistika; peněžní agregáty; Česká národní banka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2010
Datum podání práce:
16. 10. 2011
Datum obhajoby:
25.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24795_xbark21.pdf [602,70 kB]
Oponentura:
21863_Nejman.pdf [122,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
24795_brada.pdf [338,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24795/podrobnosti